1. Home

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van SD Worx Professionals zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen de inlener en SD Worx Professionals en zijn in januari 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ze kunnen aldaar te allen tijde worden opgevraagd.